Nejčastěji kladené otázky u Julu pro investory a i žadatele | Julu.cz

FAQ

Často kladené dotazy

Pro žadatele
Pro investory

Jak funguje investování?

Poptávající o půjčku si zadá svoji poptávku, kterou můžete vidět hned na úvodní straně. Pokud si vyhodnotíte, že tato investice je pro Vás atraktivní a chcete zhodnotit své finance, stačí se zaregistrovat a poté nabídku akceptovat ve Vaší klientské zóně.

Co když skončí dlužník v insolvenci?

Monitorujeme insolvence Vašich dlužníků a pokud se některý z nich dostane do insolvence, budete mít v klientské zóně připravenu plnou moc pro advokáta. Advokát se následně postará o přihlášku Vaší pohledávky do insolvence dlužníka. Pokud jste již před insolvencí udělili advokátovi plnou moc, bude použita i pro přihlášku pohledávky.

Jaké jsou náklady na vymáhání?

Náklady na vymáhání nesplácené půjčky nese na základě smlouvy o spolupráci společnost P2P Investments s.r.o., s jedinou výjimkou a tou je úhrada soudního poplatku. Výše tohoto poplatku je stanovena na 4 % z žalované částky, nejméně však 1.000 Kč. Tento poplatek je pak následně rozhodnutím soudu dán k úhradě dlužníkovi, takže v případě úspěšného vymožení se vrací investorovi.

Jak probíhá vymáhání nesplácené půjčky?

Nejdříve je advokátem zaslána tzv. předžalobní výzva. V této výzvě má dlužník 10 dnů na úhradu zesplatněné půjčky. Jestliže se tak nestane, podá advokát na dlužníka návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Následně budete jako investor skrze nás vyzván k úhradě soudního poplatku ve výši 4 % z jistiny žalovaného dluhu. Po uhrazení soudního poplatku vydá příslušný soud elektronický platební rozkaz a doručí jej dlužníkovi. Pokud ze strany dlužníka nedojde k úhradě žalovaného dluhu, je případ předán k exekuci.

Jak budeme postupovat, když půjčka není splácena

V případě nesplácení půjčky Vám doporučujeme udělit plnu moc smluvenému advokátovi, který se postará o vymáhání. Připravenou plnou moc najdete v případě nesplácení půjčky ve Vaší klientské zóně.

Jaké je riziko investování do půjček?

Největším rizikem je nesplácení dlužníka. Riziko je však pro investory vyvažováno zajímavou úrokovou sazbou a také soudním a exekučním vymáháním pohledávek, kde je obvykle velmi významná šance na získání investice zpět včetně nákladů na vymáhání a příslušných úroků.

Jak si nejlépe sestavit investiční portfolio?

Záleží na Vás, jaká jste ochoten/na nést rizika. Pokud preferujete nižší riziko, jsou pro Vás vhodnější půjčky, zajištené nemovitostí. Tyto však nabízejí nižší zhodnocení Vaší investice. A naopak, půjčky bez doložení příjmů sice mohou přinést zajímavější zhodnocení, ovšem za cenu, že může docházet k nepravidelným splátkám nebo dokonce dojde k zesplatnění a vymáhání půjčky soudní cestou.

Jaký je průměrný roční výnos z půjček?

Úroková sazba se pohybuje od 5 % p.a. u nejméně rizikových půjček až do 65 % p. a. u nejrizikovějších. Záleží na Vaší strategii, kterou si zvolíte při investování a jak rozdělíte své portfolio. Zda-li jste spíše konzervativní a investujete do zajištěnějších půjček nebo jdete do rizika, kde je však mnohem atraktivnější možnost zhodnocení Vašich peněz.

Kdo poptává půjčky?

Nejčastěji zájemci o financování, kteří již mají nějakou půjčku jinde a neprojdou přísným scoringem bank, zároveň mají příjmy, ze kterých mohou bezproblémů půjčku splácet. Další skupinou jsou zájemci, kteří chtějí své půjčky výhodně refinancovat.

Do jakých půjček můžu investovat?

Julu nabízí zájemcům o půjčky a investorům 6 typů půjček s různými požadavky a zajištěním:

      1. Ručení nemovitostí a doložením příjmu

      2. Ručení nemovitostí a bez doložení příjmu

      3. S doložením příjmu žadatele a ručitele

      4. S doložením příjmu žadatele

      5. Bez doložení příjmů žadatele a ručitele

      6. Bez doložení příjmu

Co budu potřebovat k půjčce?

Založení účtu a poptávka po půjčce je možné pouze za předpokladu, že jste občan České republiky nebo zde máte trvalý pobyt a jste starší 18-ti let. Dále je nutné mít bankovní účet, kam Vám bude půjčka převedena. Pro ověření Vaší totožnosti je také nutné nahrání scannu nebo fota Vašeho dokumentu, tedy občanského průkazu nebo povolení k pobytu z obou stran. Dále nahrajete podle požadovaného typu žádosti o půjčku potvrzení o příjmech, daňové přiznání nebo potvrzení o výši důchodu.

Co se stane, když nebudu moci splácet?

V prvé řadě nás o tom prosím informujte. Budeme se snažit najít řešení, spočívající například v odkladu splátek nebo prodloužení splatnosti půjčky. Vše záleží na souhlasu investora.

Můžu půjčku splatit předčasně?

Ano, kdykoliv a bez žadných poplatků. Stačí nás e-mailem informovat, že máte zájem půjčku předčasně splatit. Zbývající částka Vám bude vypočtena k nejbližsímu možnému termínu Vaší splátky.

Jak budu půjčku splácet?

Nejlépe uděláte, nastavíte-li si trvalý příkaz. Číslo učtu najdete ve smlouvě o půjčce. Splatnost jednotlivých splátek je každým měsíc a přesný den najdete ve smlouvě o půjčce.

Jak půjčku načerpám

Po uzavření smlouvy o půjčce obdržíte peníze na Váš bankovní účet, který jste vyplnil/a ve Vaší klientské zóně.

Jak uzavřu smlouvu o půjčce?

Po nalezení investora dojde ke spárování Vaší poptávky s nabídkou investora. Následně ve Vaší klientské zóně v sekci "Akceptované půjčky" vyplníte unikátní kód, který Vám bude zaslán na e-mail. Tento kód slouží jako podpis smlouvy. Uzavřenou smlouvu najdete ve své klientské zóně.

Dostanu půjčku, i když mám záznam v registrech?

V případě aktivního záznamu v Centrální evidenci exekucí (CEE) nebo insolvenčním rejstříku to není možné.

Je půjčka na konkrétní účel?

V žádosti můžete popsat, na co si chcete půjčit. Pro investora může být důležité znát účel půjčky. Tato kolonka však není povinná a nikomu nemusíte sdělovat na co si chcete půjčit.

Jaký budu mít úrok

Úroková sazbu činí od 5 % p.a. u nejméně rizikových půjček až po 60 % p. a. u nejrizikovějších. Poskytnete-li nemovitost jako zástavu a doložíte příjmy, můžete si půjčit již od 5 % p.a. Pokud nechcete nebo nemůžete příjmy doložit, úroková sazby by měla odpovídat riziku a bude začínat na 31 % p.a.

Kolik si můžu půjčit?

Rozpětí je od 5.000,- Kč do 2.000.000,- Kč. Záleží jen na Vás, jaké ručení jste ochoten/ná poskytnout či prokázat příjmy a také záleží na investorovi, zda-li Vám bude ochoten půjčit.

Máte otázky? Ozvěte se nám!

Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.