I P2P půjčky mají svá rizika. Perpetuum mobile jsme zatím nenašli | Julu.cz

Přehledně

Rizika v investování

Investování do P2P půjček nese také svá rizika jako plno jiných investic. Julu se Vám bude snažit poskytnout co nejlepší podporu v podobě přesných informací o konkrétním žadateli o půjčku a budeme Vám nápomocní v případě jakýchkoli Vašich dalších otázek směrem k žadateli. Výběr žadatele a případné investování peněz do půjčky je však plně na Vašem rozhodnutí a my nemůžeme nést odpovědnost za Vaši investici.

Klient by se neměl přímo ani nepřímo pouštět do žádného investování do P2P půjček, pokud nezná a plně nechápe rizika, jež se pojí s každým konkrétním dlužníkem. Než tedy investor investuje své peníze do P2P půjček, měl by důkladně zvážit, zda je pro něj investování do dané půjčky vhodné.

Prodlení
Dlužníci se mohou dostávat se splátkou do prodlení a platit po splatnosti, kvůli tomu nemusíte peníze dostat na svůj bankovní účet ve stanovené datum.
Přerušení splácení
Dlužníci mohou přestat splácet úplně, v takovém případě se zbývající dluh takzvaně zesplatní a bude se soudně vymáhat.
Dlužná částka
Soud nemusí přiznat investorovi veškeré příslušenství, kvůli tomu se celková dlužná částka může snížit.
Insolvence
Dlužník se může dostat do insolvence, kde insolvenční správce nemusí přiznat všechny úroky.