Různé strategie investování do P2P půjček s Julu | Julu.cz

Přehledně

Strategie v investování

Obecně se dá říci, že pro každou platformu se hodí jiné investiční strategie a investor by měl věnovat určitý čas nastudování zaměření platformy. Volba strategie u investorů je určena už samotnou základní podstatou Peer 2 Peer investic, totiž pravidlem jeden investor = jeden dlužník. Takové pravidlo sice přináší investorovi nevýhodu rizika celé jeho investice, ale především výhodu celého výnosu půjčky pouze pro investora. A tak přesně funguje naše platforma a tím se můžeme odlišovat, od jiných domácích i zahraniční P2P platforem, kde se investoři například skládají dohromady na jednu půjčku. Investiční strategie na platformě Julu můžeme rozdělit do několika kategorií:

Investice do rizikovějších a menších půjček s dlužníky bez doložení příjmu

Našim investorům umožňujeme půjčit dlužníkovi již od částky 2 000 Kč. Velice často tuto strategii využívají lidé na začátku, když se chtějí seznámit s investicemi do P2P půjček a s celkovým fungováním naší platformy. Nevýhodou strategie je poměrně malý výnos v absolutních číslech, jelikož i při vyšším úroku 50 % ročně u půjčky 5 000 Kč a splatnosti půjčky 12 měsíců představuje celkový výnos pro investora částku 1 456 Kč, což skutečně není mnoho, ale pro začátečníka může být tato strategie rozhodně přínosem.

Investice do krátkodobých půjček

Je vhodnou strategií pro investory, kteří nechtějí nebo nemohou investovat na delší časový horizont a preferují půjčky na 6 až 12 měsíců. Může rovněž sloužit jako startovací strategie pro investory začátečníky. Výhodou je pochopitelně kratší splatnost, nevýhodou často nižší výnos v porovnání s půjčkami s delší splatností.

Investice do půjček s dlužníky s doložením příjmů

Nejčastější strategie je přiměřený poměr výše půjčky a riziko snižující doložení příjmů dlužníka o půjčku. Nespornou výhodou je možnost nahlédnout do výpisů z bankovního účtu dlužníka za poslední 3 měsíce od podání žádosti o půjčku. Investor tím získá přehled nejen o všech příjmech dlužníka, ale také o jeho výdajích, životních nákladech a stylu. V neposlední řadě také o načerpaných a splácených půjčkách jiným většinou nebankovním společnostem. Důležitým ukazatelem může být také obrat na bankovním účtu dlužníka.

Investice do půjček s vysokým výnosem

Důvod pro volbu této investiční strategie je jasný, a to maximalizace výnosu pro investora. Investoři se zde zaměřují na vysokoprocentní půjčky dlužníkům, kteří na půjčku spěchají nebo u kterých často nebylo možné prozkoumat jejich příjmy a výdaje v podobě výpisů z bankovního účtu. Smyslem investic do P2P půjček je samozřejmě vydělat co nejvíce peněz, ovšem za cenu investic do rizikovějších půjček.

Investice do půjček zajištěných nemovitostí

Jedná se o strategii, která patří k nejbezpečnějším, jaké si může investor vybrat. Tato strategie předpokládá investice pouze do půjček, zajištěných zástavním právem k rezidenčním nemovitostem, nejčastěji ve vlastnictví dlužníka. Parametry u těchto typů půjček máme nastaveny tak, že nabízíme investice do jednotlivých půjček od 50.000 Kč a výše a také s nižším úročením od 5 % do 25 % ročně. Bohužel je zde také nízký počet dlužníků, kteří jsou ochotni dát nemovitosti do zástavy.

Investice do půjček s ručiteli

Doplňkovou strategií mohou být také investice do půjček, kde je vedle dlužníka také ručitel. V případě nesplácení půjčky je tento ručitel žalován a případně exekuován spolu s dlužníkem. Pro investora se tedy podobná půjčka stává atraktivnější a výrazně bezpečnější, protože je možné se zahojit na dvou různých osobách. Nevýhodou je zpravidla nižší výnos této půjčky a také to, že takových půjček nenabízíme tolik, kolik bychom si přáli a to z důvodu, že dlužníci musejí nutně angažovat další osoby do půjčky.